Zpět na úvodní stranu...

NAVIGACE:

ÚVODNÍ STRANA
O NAŠÍ ŠKOLE
GDPR
PROVOZNÍ INFORMACE
    ZÁKLADNÍ ÚDAJE
    KONTAKTY
    CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ
    DOPORUČENÍ RODIČŮM
    USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ
    AKCE ŠKOLY
    ORGANIZACE ŠK. ROKU
NAŠE TŘÍDY
    1. TŘÍDA - "U SNĚHURKY"
    2. TŘÍDA - "U KRTEČKA"
PLATBY V MŠ
    ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ
    ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
    ZÁKLADNÍ INFORMACE
DOKUMENTY
PROJEKTY
ROZPOČET
INSPEKČNÍ ZPRÁVY
FOTOGALERIE
JÍDELNÍČKY
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
SPONZOŘI
ŠKOLNÉ
Podle zákona č. 561/2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů je stanovena úplata za předškolní vzdělávání na období 1.9.2018 – 31.8.2019 takto:

 • Dětem v posledním ročníku MŠ je předškolní vzdělávání poskytováno bezplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září daného kalendářního roku do 31. srpna roku následujícího dovršily šesti a více let.

 • Základní částka úplaty je stanovena na 300,- Kč měsíčně pro celodenní i polodenní docházku.

 • Udržovací poplatek (kdy dítě nastoupí během roku) je stanoven na 150,- Kč.

 • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (dítě dlouhodobě omluvené), může být úplata snížena na částku 150,- Kč. Podmínkou je, že rodiče musí podat žádost o snížení úplaty.

 • Osvobozen od úplaty může být:
  a) zákonný zástupce dítěte který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
  b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 • Žádosti o snížení či prominutí úplaty mohou podat rodiče osobně vyplněním patřičného tiskopisu – k vyzvednutí u ředitelky MŠ – nejpozději do 5. dne rozhodného měsíce.

 • O snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy

 • Školné hradí zákonný zástupce bankovním převodem - svolením k inkasní platbě.

 • Podrobně viz. „Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ“ u ředitelky školy.
 • KONTAKTY:

  Ředitelka:
  VOIP: 571 457 655, 571 165 114
  Mobil: 604 246 004
  1. třída (mladší děti):
  Mobil: 605 762 336
  2. třída (starší děti):
  Mobil: 605 762 310
  Vedoucí stravování:
  VOIP: 571 165 115

  DĚKUJEME ZA PODPORU:


  PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:

  SVÁTKY:

  Dnes je
  čtvrtek, 09.04.2020 a svátek má Dušan. Zítra bude mít svátek Darja a pozítří Izabela.
  Blahopřejeme!

  ©2007 - 2020 MŠ Huslenky | Stránky si právě čte 1 člověk | Celkem přístupů: 46601 | Přístupů dnes: 8 | Celkem hitů: 5 665 | statistika návštěvnosti