Zpět na úvodní stranu...

NAVIGACE:

ÚVODNÍ STRANA
O NAŠÍ ŠKOLE
GDPR
PROVOZNÍ INFORMACE
    ZÁKLADNÍ ÚDAJE
    KONTAKTY
    CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ
    DOPORUČENÍ RODIČŮM
    USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ
    AKCE ŠKOLY
    ORGANIZACE ŠK. ROKU
NAŠE TŘÍDY
    1. TŘÍDA - "U SNĚHURKY"
    2. TŘÍDA - "U KRTEČKA"
PLATBY V MŠ
    ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ
    ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
    ZÁKLADNÍ INFORMACE
DOKUMENTY
PROJEKTY
ROZPOČET
INSPEKČNÍ ZPRÁVY
FOTOGALERIE
JÍDELNÍČKY
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
SPONZOŘI
O NAŠÍ ŠKOLE

Mateřská škola v Huslenkách byla slavnostně otevřena dne 2. září 1984. Byla vybudována v akci „Z“ občany naší obce jako účelové a typizované zařízení se dvěma třídami pro 60 dětí. Mateřská škola se nachází v malebném údolí Vsetínské Bečvy, v oblasti zvané Horní Vsacko. Je umístěna u hlavní silnice vedoucí ze Vsetína do Velkých Karlovic. Do školy přicházejí či přijíždějí děti z celé obce, tj. z 12 údolí - obec Huslenky je druhou nejrozsáhlejší obcí v České republice a měří zhruba 32 km2. O školu mají zájem i rodiče z obce Hovězí, Zděchov, Halenkov.

Jedná se o zařízení skládající se ze dvou pavilonů. Hlavní budova je jednopatrová se dvěma světlými a prostornými třídami a příslušným zázemím sloužícím dětem. Děti, rozdělené do tříd podle věku, zde vítá spousta pěkných hraček, klidné a vstřícné prostředí a příjemné paní učitelky.

Součástí školy je i přízemní hospodářský pavilon se školní kuchyní, kde paní kuchařka připravuje pestrou a vyváženou stravu s množstvím ovoce a zeleniny. Nachází se zde i kancelář vedoucí školní jídelny, sklad potravin a kotelna. Další prostory v pavilonu od podzimu 1995 využívá zubní a obvodní zdravotnické středisko.

K mateřské škole patří i prostorná zahrada, která má podél hlavní silnice vysázený tlumící pás zeleně, aby nás tolik nerušil hluk dopravy. V zahradě jsou vysázené i jehličnaté stromy, keře, záhon růží. Děti mají možnost hrát si na zastíněném pískovišti nebo se houpat. Vyhledávaný je i altánek s lavičkami. Na jaře roku 2011 byla zahrada modernizována. Ve spolupráci s firmou Tomovy parky byla vybavena přírodními herními prvky z akátového dřeva.

1.7.2001 se mateřská škola stala právním subjektem. Jejím zřizovatelem je Obec Huslenky, která financuje veškerý provoz školy. Ve školním roce 2008-2009 uskutečnila rozsáhlou rekonstrukci budovy mateřské školy i zdravotního střediska. Během jednoho roku se v obou budovách vyměnila okna, osadily parapety, vymalovala se 1. třída, chodby, kuchyň. Postupně se zbudovala šatna (botárka) pro starší děti. Přes zimu se zateplovaly stropy ve sklepech a na půdě. Terasy dostaly nový povrch, střecha, podbití i zábradlí nový nátěr. Budova je uteplena polystyrénem a nová fasáda pastelových barev je vkusně doplněna nápisy a obrázky s dětskými motivy.

V souladu s požadavky obecně platného dokumentu – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsme podle našich podmínek a možností vypracovali vlastní školní vzdělávací program.
Od 1.9.2009 jsme změnili jeho ústřední téma. Využili jsme motivu sluníčka, které máme namalované na fasádě mateřské školy, a které nám přináší radost, úsměv a pohodu z každodenního pobytu v mateřské škole a školnímu vzdělávacímu programu tak dali název „Putování se sluníčkem“. Zahrnuje především snahu vychovávat u dětí kladný vztah k přírodě a k našemu krásnému Valašsku. Chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmu a potřeb a věnovat náležitou péči i dětem se specifickými vzdělávacím potřebami. V programu jsou zahrnuty všechny běžné činnosti, které zvládají děti od 3 do 7 let.
Ústřední téma naplňujeme prostřednictvím 7 obecných témat rozpracovaných ve třídních vzdělávacích programech na podtémata.
Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi má značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte.

Základní podmínkou úspěšného výchovného působení na děti je spolupráce s rodiči, a proto usilujme o vytváření partnerských vztahů s nimi. Vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji. Rodiče mají možnost účastnit se akcí školy, nebo je pomáhat organizovat. Umožňujeme jim projevit jejich nápady a iniciativu. Dále mají možnost volného přístupu do tříd a možnost shlédnout výchovně vzdělávací činnost.
Nově příchozím dětem a jejich rodičům nabízíme individuální adaptační režim.
V logopedické poradně mateřské školy je pro děti s rodiči k dispozici logopedická asistentka.

Snažíme se, aby se tvořivá snaha celého pedagogického týmu a provozních zaměstnanců projevila ve spokojenosti, aktivitě a zájmu dětí, jejich rodičů a naší mateřské školy.

KONTAKTY:

Ředitelka:
VOIP: 571 457 655, 571 165 114
Mobil: 604 246 004
1. třída (mladší děti):
Mobil: 605 762 336
2. třída (starší děti):
Mobil: 605 762 310
Vedoucí stravování:
VOIP: 571 165 115

DĚKUJEME ZA PODPORU:


PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:

SVÁTKY:

Dnes je
čtvrtek, 09.04.2020 a svátek má Dušan. Zítra bude mít svátek Darja a pozítří Izabela.
Blahopřejeme!

©2007 - 2020 MŠ Huslenky | Stránky si právě čte 1 člověk | Celkem přístupů: 46601 | Přístupů dnes: 8 | Celkem hitů: 5 643 | statistika návštěvnosti